Pertandingan  Kuiz  Pelaburan 
Maklumat Aktiviti
Laporan Aktiviti

Aktiviti ini dijalankan dengan kerjasama pelbagai pihak di PNB/ASNB antaranya ialah Unit CR, Unit MSAM dan Jabatan Pemasaran & OperasiCawangan ASNB. Aktiviti ini bertujuan mengeratkan  hubungan masyarakat setempat dan juga pelajar dengan PNB dan syarikat pelaburannya disamping dapat mendedahkan ilmu perancangan kewangan dan pelaburan.

Huraian Aktiviti

Aktiviti-aktiviti Pengurus Program Cadangan Pengisian/Pelaksanaan
  • Pertandingan Kuiz Pelaburan Peringkat Negeri (Kategori Sekolah Menengah)
PNB/Sekolah
  • Pertandingan Kuiz Pelaburan Peringkat Negeri (Kategori Sekolah Menengah)